เรื่อง: มัคก้ามักแก่น (Peo a planetunni joro)
ผู้แต่ง: Olga Guorun Arnadottir
ผู้แปล: อัญชลี ธนะสมานโชค
➔ วรรณกรรมแปลจากไอซ์แลนด์ (Iceland) ยืมมาจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
———————————————————————————————————
ทีแรกคิดว่าเป็นหนังสือเด็กธรรมดา คงไม่มีอะไรมาก แต่พออ่านจบปุ๊บ มันมีแง่คิดเยอะทีเดียวเชียว และยิ่งได้อ่านคำปรารภในหนังสือ มันทำให้ทัศนคติเปิดกว้าง ขอยกตัวอย่างมา 2 ย่อหน้า
"…วิชาความรู้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่ได้กล่าวมา ที่เคยเห็นว่าไม่เกี่ยวกันและไม่มีประโยชน์เลย แต่แท้จริงในความลึกซึ้งของแต่ละศาสตร์ แต่ละวิชา มีที่มาที่ไปโยงใยเกี่ยวข้องกัน และมาจากหลักเดียวกันหมด…….
     การอ่านหนังสือมากๆ การติดตามความรู้จากที่ผู้รู้คอยอธิบาย จะสามารถทำให้เรารู้แจ้งเห็นจริง รู้ซึ้งและล่วงรู้กว่าพวกหมอดูด้วยซ้ำไป” 
⇨ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม

เรื่อง: มัคก้ามักแก่น (Peo a planetunni joro)

ผู้แต่ง: Olga Guorun Arnadottir

ผู้แปล: อัญชลี ธนะสมานโชค

➔ วรรณกรรมแปลจากไอซ์แลนด์ (Iceland) ยืมมาจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

———————————————————————————————————

ทีแรกคิดว่าเป็นหนังสือเด็กธรรมดา คงไม่มีอะไรมาก แต่พออ่านจบปุ๊บ มันมีแง่คิดเยอะทีเดียวเชียว และยิ่งได้อ่านคำปรารภในหนังสือ มันทำให้ทัศนคติเปิดกว้าง ขอยกตัวอย่างมา 2 ย่อหน้า

"…วิชาความรู้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่ได้กล่าวมา ที่เคยเห็นว่าไม่เกี่ยวกันและไม่มีประโยชน์เลย แต่แท้จริงในความลึกซึ้งของแต่ละศาสตร์ แต่ละวิชา มีที่มาที่ไปโยงใยเกี่ยวข้องกัน และมาจากหลักเดียวกันหมด…….

     การอ่านหนังสือมากๆ การติดตามความรู้จากที่ผู้รู้คอยอธิบาย จะสามารถทำให้เรารู้แจ้งเห็นจริง รู้ซึ้งและล่วงรู้กว่าพวกหมอดูด้วยซ้ำไป”

⇨ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม

มัคก้ามักแก่น Peo a planetunni joro Olga Guorun Arnadottir Iceland thai language thai translation book

booksplorer:

Excellent writing resource for teachers and young writers produced by the BBC Learning. Designed to help children write short stories for their 500 words competition (the 2014 deadline has passed)

booksplorer:

Excellent writing resource for teachers and young writers produced by the BBC Learning. Designed to help children write short stories for their 500 words competition (the 2014 deadline has passed)